top of page
פרופסור אמיר ויזר - הקפאת ביציות

הקפאת ביציות

במידה ואינך מעוניינת להכנס להריון האפשרות העומדת לרשותך הנה הקפאת ביציות. אחוזי ההצלחה נמוכים מכניסה להריון, אך זו האפשרות הטובה ביותר לאישה סביב גיל 35 שאינה רוצה להרות כעת.

meged_logo_transparentl_edited.png

החל מגיל 31 ניתן לבצע הקפאת ביציות גם ללא סיבה רפואית, מומלץ לעשות זאת בהקדם האפשרי.

שלכם,

פרופ' אמיר ויזר

%D7%92%D7%A8%D7%A9_edited.png

הקפאת ביציות לשימור פוריות מסיבות שאינן רפואיות

ירידת "פוטנציאל הפוריות" 

עם הלידה קיים בשחלותיה של התינוקת המספר הרב של ביציות המהוות את הרזרבה השחלתית או "פוטנציאל הפוריות". כשמדברים על שעון ביולוגי מתקתק, הכוונה היא כי החל מההתבגרות המינית ועם חלוף השנים הביציות הולכות ומתכלות, ומאחר ואין ייצור של ביציות חדשות, המאגר מתרוקן: עם עליית גיל האישה מספר הביציות יורד. מגיל 35 ואילך חלה האצה בקצב העלמות הביציות וכאשר המאגר מתרוקן הוסת נפסק, מה שקורה בד"כ בסביבות גיל 51.
עוד שנים קודם לכן, היכולת להרות יורדת באופן משמעותי. בכל גיל נתון מספר הביציות הקיים מהווה את "הרזרבה שחלתית".

פוריות לאחר גיל 35

בשנים האחרונות חלה מהפכה במעמד האישה ונשים רבות דוחות את כניסתן להריון. לצערנו, רבות מהן לא מודעות לעובדה הביולוגית של "השעון הביולוגי" הרץ במהירות מגיל 35 והילך. נשים רבות, גם המשכילות ביותר, חיות עם הדעה המוטעית שהן תוכלנה להרות וללדת גם בגיל 45. רוב הנשים מעוניינות להעניק לילדיהם את המטען הגנטי שלהן ולכן חשוב להיות מודעים לחסרונות בהשהיית הכניסה להריון.
במידה ואינך מעוניינת להכנס להריון האפשרות העומדת לרשותך הנה הקפאת ביציות. אחוזי ההצלחה נמוכים מכניסה להריון, אך זו האפשרות הטובה ביותר לאישה סביב גיל 35 שאינה רוצה להרות כעת.

הפרייה חוץ גופית

התהליך דומה לטיפול IVF, השוני הוא רק שהביציות הנשאבות מהשחלות אינן מופרות אלא מוקפאות. ובמידה ולא תצליחי להרות בעתיד, יופשרו הביציות ויופרו בזרע בן זוג שתבחרי או תורם.
החל משנת 2011 ניתן לבצע הקפאת ביציות בישראל גם ללא סיבות רפואיות.
זכאיות לכך נשים המעונינות לשמר ביציות ואשר מלאו להן 30 שנים אך טרם מלאו להן 41. אך אנו ממליצים לעשות זאת מוקדם ככל הניתן.
מספר הטיפולים המירבי בנשים במקרה כזה הוא עד 4 שאיבות או השגת 20 ביציות (לפי המוקדם מביניהן).
אישה שהחלה בתהליך בטרם מלאו לה 41, זכאית להמשיכו עד מיצוי מספר הטיפולים המרבי (או עד השגת 20 ביציות) כל עוד נמשך התהליך באופן רציף, בהתאם לסטנדרטים רפואיים מקובלים.
התהליך מאושר על ידי משרד הבריאות אולם לא ממומן בסל הבריאות והעלות מושתת כולה על האישה.

bottom of page